Cài đặt WordPress cho người mới bắt đầu

Bài viết này sẽ hướng dẫn những bước cài đặt đơn giản cho người mới bắt đầu sử dụng WP lần đầu (Chúng ta sẽ quy ước viết tắt WordPress là WP cho ngắn gọn dễ hiểu).

Phần nào khi bắt đầu những cái mới chúng ta không ai không bỡ ngỡ, WP là một nguồn mở đơn giản từ khâu cài đặt. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Đầu tiên chúng ta cần biết những yêu cầu để chạy WP được giới thiệu tại đây. Sau khi đã có đầy đủ thông tin về database, đã upload source lên host chúng ta tiến hành cài đặt :

Install WP step 1
Gõ địa chỉ cài đặt WP để bắt đầu cài đặt, ví dụ: wordpress.com.vn

Lưu ý: Với các host đã có cơ chế read-write (CHMOD) chúng ta không cần tự tạo file config. Còn với các host có cấu hình đòi hỏi chúng ta bắt buộc phải tự tạo file wp-config.php bằng việc đổi tên file wp-config-sample.php trên thư mục gốc.

Install WP step 2
GUI sau khi đã tạo file config

Tiếp tục chúng ta điền đầy đủ thông tin SQLdatabase như yêu cầu:

Install WP step 3
Điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu cấu hình

Lưu ý: Một số hosting sử dụng sql server không phải là localhost mà là một server SQL riêng biệt như Godaddy hoặc MT là ví dụ.

install wp step 4
Thông báo kết nối thành công đến database

Bước tiếp theo chúng ta điền thông tin site và administrator:

Install wp step 5
Thông tin website và admin

Cuối cùng là thông báo cài đặt thành công WP:

Install wp step 6
Success

Như vậy chúng ta đã hoàn thành các bước cài đặt thành công một website sử dụng WP.

Filed under: TutorialsTagged with:

2 Comments


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website