Cắt thumbnail thành nhiều kích thước khác nhau

Với WP 2.9 ta có hàm add_image_size để gọi bằng hàm the_post_thumbnail khiến việc thiết kế giao diện có hỗ trợ ảnh đại diện trở lên vô cùng dễ dàng. Dưới đây tôi xin giới thiệu đoạn mã cắp ảnh đại diện (thumbnail) làm nhiều kích thước riêng biệt.

Ở chế độ mặc định, thumbnail được gọi từ ảnh đã upload và set thumbnail. Kích thước được quy định khi makeup. Đôi lúc yêu cầu độ chính xác của ảnh muốn set khiến ta có đòi hỏi crop ảnh trước khi dùng chúng. Dưới đây có một hàm giúp bạn làm việc đó, chỉ có lưu ý nhỏ là nó sẽ làm kích thước ổ cứng tăng lên.

// Standard Size Thumbnail
if(false === get_option("thumbnail_crop")) {
   add_option("thumbnail_crop", "1"); }
   else {
     update_option("thumbnail_crop", "1");
   }

// Medium Size Thumbnail
if(false === get_option("medium_crop")) {
   add_option("medium_crop", "1"); }
   else {
     update_option("medium_crop", "1");
   }

// Large Size Thumbnail
if(false === get_option("large_crop")) {
   add_option("large_crop", "1"); }
   else {
     update_option("large_crop", "1");
   }
Filed under: Tutorials

4 Comments

 1. tốn tài nguyên của hosting lắm

 2. Tất nhiên, có lợi có hại. Nhưng đa phần với những site lớn họ có cấu trúc CDN tốt thì việc tài nguyên ổ cứng không phải điều đáng quan tâm.

 3. Mình muốn remove đi thì làm như thế nào vậy bạn tại vì khi mình upload 1 ảnh lên nó tự động cắt thành rất nhiều ảnh với kích thước khác không cần dùng đến lên rất tốn dung lượng.

  • Bạn tìm đến file functions.php sau đó tìm đến dòng:
   add_theme_support( 'post-thumbnails' );
   Nội dung của hàm này sẽ tương tự như sau:

   set_post_thumbnail_size( 220, 126, true ); // Size mặc định
   add_image_size( 'mini', 50, 50, true ); // Size nhỏ 50px/50px

   Muốn bỏ kích thước nào của thumbnail thì Hiếu chỉ việc xóa dòng đó đi.

   Thân,


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website