Rút ngắn ký tự với wp trim words

Cố định số lượng ký tự là một đòi hỏi thông thường trong một số các trường hợp. Ở đây với việc nêu lên ba câu hỏi để để giải thích việc dùng hàm này như sau:
Làm thế nào để cố định hiển thị title với 40 ký tự nếu title dài hơn 40 ký tự?
Làm thế nào để cố định excerpt với 60 ký tự?
Làm thế nào để cố định content với 120 ký tự?

Mô tả:

Ví dụ:

Các trường hợp:

Lưu ý: Chỉ sử dụng với WP 3.3 trở lên!

Filed under: Codex

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website