Thay đổi Post Type dễ dàng

Với những dự án sử dụng BBPress và nhiều post type khác, khi chúng ta viết bài hoặc nhiều người viết bài có lẽ sẽ có những lần cần chỉnh sửa post type cho hợp lý.

Lấy ví dụ đơn giản, tôi có 2 post type sau:

 • Post
 • Page
 • Chúng ta đều biết nếu viết bài dưới dạng Post nhưng muốn chuyển bài viết ấy thành Page chúng ta đều phải viết lại Page. Nhưng nay có cách giải quyết dễ hơn, chỉ cần tùy chỉnh có thể đưa Post thành Page và ngược lại. Hay nhiều post type khác nữa.

  Post_Type_Switcher

  Plugin: Post Type Switcher
  Download: https://wordpress.org/plugins/post-type-switcher/

  Filed under: Plugins

  No comment yet, add your voice below!


  Add a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Comment *

  Name
  Email *
  Website