Tối ưu hóa excerpt và read more khi sử dụng excerpt

Như chúng ta đã biết, khi viết theme hoặc tối ưu hóa theo ý muốn excerpts bằng function đơn giản là

<?php the_excerpt(); ?>

Mặc định, WP sẽ đưa ra 55 ký tự đầu tiên trong nội dung đại diện teasers cho the_excerpt. Vậy nếu chúng ta muốn nhiều hơn, ít hơn 55 ký tự thì sao?

Một cách đơn giản là viết một function sử lý lại the_excerpt theo ý muốn. Mở functions.php để thêm hàm sau:

function new_excerpt_length($length) {
return 100;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');

Như vậy chúng ta sẽ có teasers là 100 ký tự được lấy tự động trong nội dung.

Tiếp theo, để kết thúc teaser WP sẽ đưa ra read more link tới permalink của bài viết một cách mặc định là […]. Không được thẩm mỹ lắm phải không? Bằng một function mới chúng ta sẽ tối ưu hóa read more theo ý muốn:

function new_excerpt_more($more) {
return '<a href="'. get_permalink($post->ID) . '">' . ' [Read More]' . '</a>';
}
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');

Sửa return theo ý mà bạn muốn. Bài sau tôi sẽ giới thiệu những cách sâu hơn để sử lý teaser.

Codex: http://codex.wordpress.org/Customizing_the_Read_More

Filed under: Articles, CodexTagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website