WordPress 3.6 Beta 1

Bản nâng cấp vẫn đang trong quá trình phát triển, và sẽ có vài nét thay đổi đáng kể so với các bản cũ.

Vẫn đang trong giai đoạn beta nên chúng ta chưa nên nâng cấp.

Một số tính năng thay đổi trên UI:

  • Post Formats
  • Twenty Thirteen
  • Audio/Video
  • Autosave
  • Post Locking
  • Nav Menus
  • Revisions

Download: http://wordpress.org/wordpress-3.6-beta1.zip
Đọc thêm: http://wordpress.org/news/2013/04/wordpress-3-6-beta-1/

Filed under: Codex

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website