WP Sẽ hỗ trợ Video/Audio trong Core

Ở các phiên bản trước chúng ta thường phải dùng plugin để hỗ trợ đăng media dạng video hay audio, nhưng khi UI trên 3.6 được thay đổi và nâng cấp thì trong core đã hỗ trợ tác vụ EMBED này.

Media demo

Khả năng hỗ trợ Media này được thực thi bởi MediaElement (http://mediaelementjs.com) thư viện javascript mở.

Shortcodes:

Chúng ta sử dụng các thẻ và để đăng video hay audio.

các thẻ đơn giản.

thẻ mở rộng với đường dẫn file (audio tương tự)
thẻ mở rộng hơn với các thuộc tính.

WP Media embed

Theming:

Các hàm trong thư viện để xây dựng POST FORMAT cho video hay audio:
the_post_format_audio() và the_post_format_video()

Filed under: Articles

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website